Hvad og hvor meget må du kopiere?

- når din skole har en kopieringsaftale

Fra et tekst- eller nodemateriale må du kopiere:

20 % max. 30 sider pr. studerende pr. halvår.

Eksempler på beregning af antal sider, du må kopiere:

 

Materialets samlede sidetal

20

25

30

35

40

45

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150 og derover

Antal sider du må kopiere

4

5

6

7

8

9

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Du må altid kopiere op til 4 sider uanset materialets samlede længde. Hvis du eksempelvis vil kopiere fra et hæfte på 6 sider, må du altså gerne kopiere 4 sider, selvom det overskrider 20 % af det samlede sidetal.

Hvis du er i tvivl om, hvordan man finder det samlede sidetal for en bestemt materialetype, f.eks. en hjemmesides, antologi eller en tidskriftssamling, kan du finde eksempler her: Sådan opgør du et materiales samlede sidetal.

Siderne, der kopieres, er pr. studerende pr. halvår pr. materiale. Det betyder, at den samme studerende kun må få adgang til 20 % max. 30 sider af f.eks. en bog inden for et halvår.

Husk kildehenvisning
Titel, forfatter(e), udgiver og udgivelsesår skal fremgå af kopierne uanset, om der er tale om digitale kopier eller fotokopier.

Materialer og medier du må kopiere fra?
Alle typer af tekst- og nodeudgivelser, både danske og udenlandske udgivelser og både digitale og trykte medier, som f.eks.:
Bøger
Tegneserier
Tidsskrifter
E-bøger
Digitale læremidler (læs mere om kopiering af disse her)
Internettet
Blogs
Digtsamlinger
Sang- og nodehæfter
Aviser (må kun fotokopieres og printes)
…og meget mere.

Hvem gælder reglerne for?
Alle ansatte på institutionen er dækket af kopieringsaftalen med Copydan Tekst & Node. De kan derfor kopiere i henhold til de regler, der er beskrevet her. Der er dog én ting, I skal særligt være opmærksomme på:
Hvis der i institutionens regi fremstilles digitale kopier til administrativ brug, dvs. kopier, der ikke skal anvendes i forbindelse med undervisning, må værker, der findes på www.tekstognode.dk/nedlægforbud, ikke digitalkopieres. Materialet må dog gerne fotokopieres.
Det skyldes, at enkelte rettighedshavere kan ønske, at deres materiale ikke digitalkopieres til andet end undervisning.
Studerende, der kopierer i forbindelse med undervisningen, skal også følge reglerne for kopiering. Læs mere om de studerendes kopiering.