Sådan indberetter du

Alle landets mellemlange videregående uddannelser indberetter med mellemrum deres kopiering til os.

Nogle uddannelser indberetter løbende hvert semester, mens andre indberetter hvert andet eller tredje skoleår. Det afhænger af, hvor mange lignende institutioner, der findes i landet. Fx indberetter Danmarks Medie- og Journalisthøjskole hvert semester, mens professionshøjskolerne kun indberetter hvert tredje skoleår.

Uddannelsesinstitutionerne har udpeget en kontaktperson, der er ansvarlig for indberetningen. Kontaktpersonerne sørger for, at oplysning om undervisernes kopiering bliver sendt til os, og at den kopiering, der fremstilles centralt, indberettes.

De enkelte uddannelser har valgt forskellige metoder til indberetning, men overordnet benyttes en eller flere af nedenstående muligheder eller en variant heraf:

  • Pensumlister med detaljerede kildeangivelser indberettes af underviserne og indsendes af kontaktpersonen.
     
  • Oversigter over anvendt litteratur, herunder uploads til intranet, indsendes af kontaktpersonen.
     
  • Online formular udfyldes med oplysning om kopierne og indsendes af underviserne.
     
  • Vi har adgang til institutionens læringsplatform og henter selv de tekster, der er uploadet og benyttet i pågældende semester/skoleår.

Er du i tvivl om, hvordan din uddannelsesinstitution indberetter, kan du rette henvendelse til kontaktpersonen.

Har du yderligere kopieret materiale, der skal indberettes, kan du sende filerne vedhæftet en mail til indberet@copydan.dk.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os.