Hvorfor have en aftale?

Kopieringsaftalen giver jer mulighed for at kopiere fra tekster og noder fra hele verden, uden at I skal søge om tilladelse fra hver enkelt forfatter, illustrator, forlag m.fl., hver gang I kopierer ophavsretligt beskyttet materiale.

Én aftale giver tilladelse til kopiering fra alt materiale
Det er ophavsretsloven, der bestemmer, at man skal have tilladelse til at kopiere fra andres tekst- og nodemateriale. Tekst & Nodes opgave er at give disse tilladelser igennem én samlet aftale.
Kort sagt, har man én aftale med os, har man en aftale med rettighedshavere til både dansk og udenlandsk tekst- og nodemateriale.
Derfor kan institutioner, der har en kopieringsaftale, kopiere uden at forholde sig til andet end at overholde aftalens regler for kopiering.

Vi sender pengene videre til dem, der har skrevet det, I kopierer
De penge, skolen betaler for at have en aftale, sender vi videre til rettighedshaverne til de materialer, I kopierer.
På den måde sikrer kopiaftalerne, at de personer, der lever af at udarbejde tekst- og nodemateriale, får en fair kompensation, når deres materiale bliver kopieret.

Skolen friholdes af krav
Hvis en rettighedshaver mener, at I uretmæssigt har kopieret hans/hendes værker, vil I blive friholdt af de krav, rettighedshaveren måtte stille. Friholdelse sker naturligvis under forudsætning af, at I har en aftale og har holdt jer inden for aftalens rammer for kopiering.

Læs eventuelt mere Om os.