Hvad og hvor meget må du kopiere

- med universitetets kopieringsaftale.

På denne side kan du få et overblik over, hvad du må kopiere med universitetets aftale. I menupunkterne til venstre kan du gå i dybden med de forskellige områder i aftalen.

Hovedregel
Fra et tekst- eller nodemateriale må du kopiere:

20 % max. 50 sider pr. studerende pr. halvår.

Du må altid kopiere op til 4 sider uanset materialets samlede længde. Hvis du eksempelvis vil kopiere fra et hæfte på 6 sider, må du altså gerne kopiere 4 sider, selvom det overskrider 20 % af det samlede sidetal. 

Er du i tvivl om, hvordan man beregner sideantallet for f.eks. en hjemmeside, antologi eller en tidskriftssamling, så læs mere her.

Reglen er pr. studerende
Siderne, der kopieres, er pr. studerende pr. halvår pr. materiale. Det betyder, at den samme studerende kun må få adgang til 20 % max. 50 sider af f.eks. en bog inden for et halvår.

Materialer og medier, du må kopiere fra
Alle typer af tekst- og nodeudgivelser, både danske og udenlandske udgivelser og både digitale og trykte medier, som f.eks.:  

 • Bøger
 • Tidsskrifter
 • Internettet
 • Aviser (må kun fotokopieres og printes)
 • E-bøger
 • Blogs
 • Digtsamlinger
 • Sang- og nodehæfter  
 • …og meget mere.

Husk altid, at når du kopierer skal du angive kilden, dvs. titel, forfatter(e), udgiver og udgivelsesår uanset, om der er tale om digitale kopier eller fotokopier.

Vær opmærksom på:

 • Aviser: Må fotokopieres og printes - ikke skannes eller digitalkopieres.
   
 • Licenser og abonnementer: Du må altid printe og fotokopiere fra de tidsskrifter og andre licensbaserede, digitale udgivelser, som universitetet har en aftale med. Digitalkopiering af disse må kun ske i overensstemmelse med den pågældende licens.

Hvem gælder reglerne for?
Alle ansatte og studerende på universitetet er dækket af kopieringsaftalen med Copydan Tekst & Node. De kan derfor kopiere i henhold til de regler, der er beskrevet her på siderne.

Nedlagt forbud
Hvis der i universitetets regi fremstilles digitale kopier til administrativ brug, dvs. kopier, der ikke skal anvendes i forbindelse med undervisning, må værker, der findes på www.tekstognode.dk/nedlagtforbud, ikke digitalkopieres. Materialet må dog gerne fotokopieres.

Det skyldes, at enkelte rettighedshavere kan ønske, at deres materiale ikke digitalkopieres til andet end undervisning.