Hvad koster aftalen, og hvornår faktureres den?

Hvad koster aftalen? 
Aktuel pris for aftalen finder du her. Prisen bliver reguleret hvert år pr. 1. januar på baggrund af udviklingen i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor 2. kvartal i forhold til 2. kvartal året før.

Betalingsbetingelser – fakturering og betalingsfrister
Faktura udsendes til foråret og dækker det pågældende kalenderår.
Betalingsfrist er 30 dage fra faktureringsdato. Der pålægges morarenter i henhold til renteloven.