Hvad er aftalens varighed?

Aftalen træder i kraft pr. 1. august 2013 og erstatter ved skolens tilslutning alle tidligere rammeaftaler og tillægsaftaler om eksemplarfremstilling af ophavsretsligt beskyttet materiale indgået med Copydan Tekst & Node. Aftalen løber i fem år.

Aftalen kan opsiges skriftligt af begge parter med minimum 3 måneders varsel til ophør d. 30. juni eller d. 31. december.

Ved aftalens ophør bortfalder rettigheder og pligter i henhold til aftalen, ligesom alle former for digitalt lagret materiale, som er kopieret i henhold til aftalen, skal slettes og gøres utilgængeligt for brugerne/eleverne.