Skoler, uddannelser og virksomheder, der betaler for kopierne, skaber vækst for kultur og viden i samarbejde med Tekst & Node.
Tekst & Node er bindeled mellem forfattere og udgivere på den ene side, og dem, der kopierer tidsskrifter, faglitteratur, aviser, bøger, noder m.m., på den anden.

Vi tilbyder vores kunder aftaler om kopiering. Langt de fleste uddannelsesinstitutioner og mange offentlige og private virksomheder benytter sig allerede af vores tilbud. Vi giver dem adgang til alverdens litteratur mod en rimelig betaling til dem, der skriver og udgiver tekster og noder. Med en kopiaftale undgår man at skulle skaffe sig tilladelse fra hver forfatter og udgiver, hver eneste gang man kopierer.

Forfattere og udgivere får pengene
De penge, som skoler, uddannelser og virksomheder betaler for kopiering, sender vi videre til dem, der har skrevet og udgivet det kopierede materiale. Alle, der har en kopiaftale, er på den måde sammen med os med til at skabe grobund for, at ny kunst, viden og underholdning bliver til.

Kulturministeriet har godkendt Tekst & Node som fællesorganisation for forfattere, udgivere og andre, der udarbejder tekstligt materiale. Det betyder, at vi bredt kan repræsentere danske autorer og udgivere, når det drejer sig om ophavsret. Under afsnittet "Godkendelser efter de specifikke aftalelicenser" på Kulturministeriets hjemmeside kan du læse ministereriets godkendelse af Copydan Tekst & Node.

Hvem står bag Copydan Tekst & Node
Tekst & Nodes bestyrelse består af følgende organisationer:

Autorer & udøvere:
Akademikerne
VISDA
Dansk Forfatterforening 
Dansk Journalistforbund
Dansk Komponistforening 
DJSBFA / Komponister og Sangskrivere
Danske Populær Autorer (DPA) 
Danske Skønlitterære Forfattere (DsF)
Danske Dramatikere
 

Forlag & udgivere:
Brancheforeningen for Undervisningsmidler
Danske Medier
Musikforlæggerne i Danmark 
Danske Forlag
Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter 
Universitetsforlagene i Danmark