Hvad og hvor meget må du kopiere?

- når din skole har en kopieringsaftale

Fra et tekst- eller nodemateriale må du kopiere:

20 % max. 20 sider pr. elev pr. skoleår
Eksempel: Er det samlede materiale, du kopierer fra, på under 100 sider, gælder 20 %-reglen, fordi 20 % af f.eks. 50 sider = 10 sider.

Eksempel: Er det samlede materiale på mere end 100 sider, gælder max. 20-siders-reglen, fordi 20 % af 100 sider = 20 sider, der er det højeste antal sider, du må kopiere.

Du må dog altid kopiere op til 4 sider uanset materialets samlede længde.
Eksempel: Hvis du vil kopiere fra et hæfte på 6 sider, må du gerne kopiere 4 sider, selvom det overskrider  20 % af det samlede sidetal. 
 
Siderne, der kopieres, er pr. elev pr. skoleår pr. materiale. Det betyder, at den samme elev kun må få adgang til 20 % max. 20 sider af f.eks. en bog inden for et skoleår.
Sådan opgør du et materiales samlede sidetal.

Materialer og medier du må kopiere fra? 
Alle typer af tekst- og nodeudgivelser, både danske og udenlandske udgivelser og både digitale og trykte medier, som f.eks.:
Bøger
Tegneserier
Tidsskrifter
E-bøger
Digitale læremidler (læs om kopiering af disse her)
Internettet 
Blogs 
Digtsamlinger
Sang- og nodehæfter 
Aviser (må kun fotokopieres og printes) 
…og meget mere.

Hvem er dækket af aftalen?
Alle ansatte på skolen er dækket af aftalen med Copydan Tekst & Node. De kan derfor kopiere til undervisningsbrug i henhold til de regler, der er beskrevet her.

Elever, der kopierer i forbindelse med undervisningen (til deling eller til brug i en opgave), er også dækket af kopieringsaftalen og skal følge de samme regler for kopiering, som gælder for skolens ansatte.

Skolen har ansvaret for, at både ansatte og elever overholder rammerne for kopiering.