Hvad og hvor meget må du kopiere?

- når din skole har en kopieringsaftale

Fra et tekst- eller nodemateriale må du kopiere:

20 % max. 20 sider pr. elev pr. halvår.
Eksempel: Er det samlede materiale, du kopierer fra, på under 100 sider, gælder 20 %-reglen - fordi 20 % af f.eks. 50 sider = 10 sider.

Eksempel: Er det samlede materiale på mere end 100 sider, gælder max. 20-siders-reglen, fordi 20 % af 100 sider = 20 sider, der er det højeste antal sider, du må kopiere.

Du må dog altid kopiere op til 4 sider uanset materialets samlede længde.

Eksempel: Hvis du vil kopiere fra et hæfte på 6 sider, må du gerne kopiere 4 sider, selvom det overskrider 20 % af det samlede sidetal.

Siderne, der kopieres, er pr. elev pr. halvår pr. materiale. Det betyder, at den samme elev kun må få adgang til 20 % max. 20 sider af f.eks. en bog inden for samme halvår. 
Sådan opgør du et materiales samlede sidetal.

Materialer og medier du må kopiere fra?
Alle typer af tekst- og nodeudgivelser, både danske og udenlandske udgivelser og både digitale og trykte medier, som f.eks.:
Bøger
Tegneserier
Tidsskrifter
E-bøger 
Digitale læremidler (læs mere om kopiering af disse her)
Internettet
Blogs
Digtsamlinger
Sang- og nodehæfter
Aviser (må kun fotokopieres og printes)
…og meget mere.

Hvem gælder reglerne for?
Alle ansatte på skolen er dækket af kopieringsaftalen med Copydan Tekst & Node. De kan derfor kopiere i henhold til de regler, der er beskrevet her. Der er dog én ting, I skal være særligt opmærksomme på:
Hvis der i skolens regi fremstilles digitale kopier til administrativ brug, dvs. kopier, der ikke skal anvendes i forbindelse med undervisning, må værker, der findes på www.tekstognode.dk/nedlagtforbud, ikke digitalkopieres. Materialet må dog gerne fotokopieres.
Det skyldes, at enkelte rettighedshavere kan ønske, at deres materiale ikke digitalkopieres til andet end undervisning.
Elever, der kopierer i forbindelse med undervisningen, er også dækket af kopieringsaftalen. Se mere om elevernes kopiering.