Sådan indberetter du

Alle institutionens uddannelser skal indberette, hvad de kopierer til undervisningen.

Alle kopier skal indberettes, uanset om der er tale om papirkopier og print, der omdeles til eleverne, eller digitale kopier, der lagres på jeres digitale læringsplatform (LMS).
Herunder kan du se, hvilke måder I kan vælge at indberette på - I behøver ikke holde jer til én af måderne, I må gerne kombinere.

 "Papirkopier"

 • Indsend en ekstra kopi af det kopierede materiale.
 • Materialet skal have oplysninger om titel, forfatter, udgiver, ISBN/ISSN, og hvor mange studerende det er fremstillet til.

Adgang til den digitale læringsplatform (LMS) 

 • Tekst & Node oprettes med samme rettigheder til platformen som en studerende.
 • Vi henter selv det relevante ophavsretligt beskyttede materiale. 
 • Vi vil gerne have oplysning om, hvor på platformen materialet kan findes. 
 • Materialet skal have oplysning om titel, forfatter, udgiver og ISBN/ISSN. 
 • Hvis det er muligt, må I meget gerne fremsende lister over antal studerende pr. fag.

PDF-filer

 • Indsend det kopierede materiale som PDF-fil til mailadressen: indberet@copydan.dk
 • Materialet skal have oplysninger om titel, forfatter, udgiver og ISBN/ISSN.
 • Hvis det er muligt, vil vi gerne have oplyst antal studerende, der har adgang til pdf-filerne.

Upload til Tekst & Nodes FTP-server

 • I får adgang til Tekst & Nodes FTP-server.
 • Upload det kopierede materiale til serveren.
 • Der kan uploades PDF-filer, Excel-filer, TIFF-filer og kommaseparerede filer.
 • Materialet skal have oplysning om titel, forfatter, udgiver, ISBN/ISSN, og hvor mange studerende det er fremstillet til.

Indholdsfortegnelser

 • Indsend indholdsfortegnelser fra kompendier, kopimapper el. lign.
 • Indholdsfortegnelserne skal indeholde præcis angivelse af titel, forfatter, udgiver, ISBN/ISSN, hvor mange studerende materialet er fremstillet til, og hvilke sider/hvilket bidrag fra publikationen der er brugt.

Pensumlister

 • Hvis ingen af ovennævnte metoder er mulige, kan pensumlister indsendes i stedet.
 • Listerne skal indeholde præcis angivelse af titel, forfatter, udgiver, ISBN/ISSN, hvor mange studerende der er tilmeldt faget, og hvilke sider/bidrag fra publikationen der er brugt.