Når I skal oplyse om kopieringsgrundlaget

For at vi kan sende de penge, I betaler for kopieringsaftalen, videre til rettighedshaverne, er I forpligtede til at fremsende oplysninger om det kopierede materiale eller give os direkte adgang til materialet. Metoden aftaler vi indbyrdes.