Hvad er aftalens varighed?

Aftalen træder i kraft pr. 1. januar 2013, den løber over fire år og erstatter alle aftaler om eksemplarfremstilling af ophavsretligt beskyttet materiale, som institutionen tidligere har indgået med Copydan Tekst & Node.

Aftalen kan opsiges skriftligt af begge parter med minimum 3 måneders varsel til ophør d. 30. juni eller d. 31. december.

Ved aftalens ophør bortfalder rettigheder og pligter i henhold til aftalen, ligesom alle former for digitalt lagret materiale, som er kopieret i henhold til aftalen, skal slettes og gøres utilgængeligt for brugerne/de studerende.