Læs din kopieringsaftale

Alle aftalerne er rammeaftaler indgået mellem Copydan Tekst & Node og den relevante forhandlingsinstitution.
 
Grundskoler

Læs rammeaftalen om kopiering på grundskoler 
(virker midlertidligt ikke)

Se dokumentation for indgåelsen af rammeaftalen:
KLs underskrift af grundskoleaftalen
(virker midlertidligt ikke)

Friskoler, lilleskoler, efterskoler og privatskoler
Læs rammeaftalen om kopiering på fri-, lille-, efter- og privatskoler
(virker midlertidligt ikke)

Se dokumentation for indgåelse af rammeaftalen:
Skoleforeningernes underskrifter af aftalen
(virker midlertidligt ikke)

Musikskoler og kulturskoler
Læs rammeaftalen om kopiering på musikskoler og kulturskoler

Ungdomsskoler
Læs rammeaftalen for kopiering på ungdomsskoler 

Specialskoler
Læs rammeaftalen for kopiering på specialskoler 

Aftenskoler
Læs aftalen for kopiering på aftenskoler

Skoletjenester
Læs aftalen for kopiering hos skoletjenester