Skolen skal udpege en kontaktperson

Når en skole tilslutter sig kopieringsaftalen, beder vi om kontaktinformationer til en ansat, der kan fungere som bindeled mellem os og skolen. Kontaktpersonens opgave er at formidle det informationsmateriale, vi sender, videre til skolens øvrige ansatte.
Vores erfaring viser, at det fungerer godt, hvis det er en person, der har let adgang til at distribuere informationer via skolens digitale info-kanaler (f.eks. LærerIntra). Kontaktpersonen er også velkommen til at give os input, f.eks. i forhold til emner, der skal uddybes i vores infomateriale.