Hvad og hvor meget må der kopieres?

Hvad, hvor meget og hvordan må man kopiere fra tekst- og nodemateriale?

Herunder er kopireglerne ganske kort beskrevet. Hvis du ønsker en mere detaljeret beskrivelse, kan du læse Guide til reglerne for kopiering.

Hvor meget må man kopiere, når man har en aftale?
Max. 20 % af samme materiale.
Max. 20 sider pr. elev pr. år pr. materiale.
Der må altid kopieres op til 4 sider uanset materialets samlede længde.

Hvad må man kopiere, når man har en aftale? 
Alle typer af tekst- og nodeudgivelser, både danske og udenlandske udgivelser, uanset om der er tale om digitalt eller trykt materiale. Dog må aviser kun fotokopieres.

Vælg selv kopieringsmetode. Kopierne må både være digitale og analoge
I kopieringsaftalen skelner vi ikke mellem digitalt og analogt. Derfor dækker ordet ”kopiere” over flere former for kopiering: Fotokopiering, skanning, digitalkopiering.

Digitale kopier skal gemmes med passwordbeskyttelse
Digitale kopier må kun gemmes/uploades og deles med eleverne på skolens passwordbeskyttede, digitale undervisningsplatform (f.eks. ElevIntra) eller vises på Smartboards el.lign.

Hvis skolen abonnerer på/har licenser til digitale tekst- og undervisningsmaterialer
Der er særlige vilkår for digitalkopiering fra abonnements- og licenbaserede digitale udgivelser. Læs om vilkårene for licenser og abonnementer.