Hvad koster aftalen

Klik på linket til din skoletype eller scrol ned på siden for at finde den pris, der gælder for din skoles kopieringsaftale.

Musikskoler/Kulturskoler
Ungdomsskoler
Specialskoler
Grundskoler

Musikskoler/Kulturskoler

Pris pr. elev, undervisningsåret 2017/18
23,57 kr. pr. kor-/forskole-/orkesterelever (samspil) pr. undervisningsår.
35,29 kr. pr. instrumental-/MGK-elever pr. undervisningsår.
1,03 kr. pr. evt. øvrig aktivitet pr. undervisningsår.

Sådan beregner vi prisen
Den samlede pris for aftalen afhænger af antallet af tilmeldte elever pr. 1. oktober i det igangværende undervisningsår.

Vi sender jer en mail, når I skal oplyse elevtallet. 

Ungdomsskoler

Pris pr. elev, undervisningsåret 2017/18 
1,031 kr. pr. holdelev.
229,36 kr. pr. heltidselev. 

Sådan beregner vi prisen 
Den samlede pris for aftalen afhænger af antallet af tilmeldte elever. 

  • Antallet af holdelever oplyses på baggrund af elevtallet for det foregående undervisningsår. 
     
  • Antallet af heltidselever oplyses pr. 5. september for det igangværende undervisningsår.

Vi sender jer en mail, når I skal oplyse elevtallet. 

Specialskoler

Pris pr. elev, undervisningsåret 2017/18 
28,67 kr. pr. elev pr. undervisningsår 

Sådan beregner vi prisen 
Den samlede pris for aftalen afhænger af antallet af tilmeldte elever på skolen pr. 5. september i det igangværende undervisningsår.

Vi sender jer en mail, når I skal oplyse elevtallet. 

Grundskoler

Pris pr. elev, undervisningsåret 2017/18 
229,36 kr. pr. elev pr. undervisningsår 

Sådan beregner vi prisen 
Den samlede pris for aftalen afhænger af antallet af tilmeldte elever pr. 5. september i det igangværende undervisningsår.

Vi sender jer en mail, når I skal oplyse elevtallet.

Priserne reguleres årligt i henhold til udviklingen i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor, 2. kvartal.