Vind en forfatter

Hvert år indberetter lærerne på ca. 140 grundskoler og musikskoler, hvad de kopierer i løbet af et helt skoleår.

Din indberetning gør en stor forskel
Vi ved, det er et ekstraarbejde for de lærere, der skal indberette. Men vi er rigtig glade for det. Det er nemlig kun pga. lærernes indsats med at indberette, at vi hos Copydan Tekst & Node kan identificere de forfattere, musikere, illustratorer, journalister, udgivere mv., hvis værker er blevet kopieret, og udbetale vederlag til dem.

Vind besøg af en forfatter eller musiker
Som tak for jeres hjælp med indberetningen vil vi gerne give alle indberettende skoler muligheden for at få besøg af en forfatter eller musiker ude på skolerne.

Jeres skole kan vinde en workshop, en koncert, et foredrag eller en musiktime med en professionel forfatter eller musiker. Eller et klassesæt til en hel årgang.

Det eneste, I skal gøre, er at være grundige med indberetningen. Så deltager I automatisk i konkurrencen.

Se de musikere og forfattere, I kan vælge her i kataloget

Præmier

Konkurrencebetingelser
Alle grundskoler og musikskoler, der er udpeget til at indberette kopier til Copydan Tekst & Node, deltager i konkurrencen, som løber et skoleår ad gangen. De skoler, der har været grundigst med deres indberetning, deltager i lodtrækningen om præmierne.

Lodtrækningen sker i maj måned ved slutningen af indberetningsperioden. Vinderne får direkte besked. Der trækkes 5 førstepræmier, 5 andenpræmier og 10 tredjepræmier.

Praktisk
Copydan Tekst & Node formidler kontakten mellem skolen og den valgte forfatter eller musiker, der herefter selv aftaler tid og sted, samt hvilket klassetrin og antal elever præmien skal afholdes for.

Workshop, koncert eller foredrag skal afholdes i det efterfølgende skoleår. Det samme gælder for bestillingen af klassesæt.

Vinderskolerne vælger selv en forfatter eller musiker fra præmiekataloget

Kontakt koordinator Kate Dyhrberg Sørensen på tlf. 35 44 14 29 / kds@copydan.dk for yderligere oplysninger.